Kedvezményezett neve: Bodrog Község Önkormányzata
Pályázati felhívás megnevezése: VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú, Turisztikai infrastruktúra fejlesztés
Projekt azonosítója: 3416015822 
Projekt címe: Turisztikai infrastruktúra kialakítása Bodrogon

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  • Filagória 3X3 méteres - 3 db

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 3 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került a megvalósítási helyszíneken.

Mobil filagóriákkal a településünk több pontján kényelmes, árnyékos ülőhelyet tudunk biztosítani a településünkre látogatóknak, a különféle rendezvényeken és eseményeken résztvevőknek. A filagóriákat tetszés szerint áthelyezhetjük, ami biztosítja a rugalmas felhasználásukat a területen és a felmerülő igényeknek sokkal jobban eleget tudunk tenni.

Az eszközbeszerzés révén megszépült és vonzóbbá vált a település a Bodrogra látogató turisták számára, mivel a Filagóriák árnyékot adnak több ember számára kényelmes ülőhelyet biztosítanak. A mobil filagóriák nagy mértékben fejlesztik a bodrogi turisztikai infrastruktúrát és komfortosabb környezete biztosítanak.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján Bodrog nem tartozik a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, a jelentős munkanélküliséggel sújtott és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé.

Bodrog település lakónépessége a KSH Helységnévtárban szereplő 2022 január 01-jei adatok 333 fő, így a tervezett fejlesztés 1000 fő alatti településen valósult meg.

Bodrog Község Önkormányzata már a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

Bodrog Község Önkormányzata a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

Bodrog Község Önkormányzata a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Csombárd) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. A Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodást kötöttünk.

Bodrog Község Önkormányzata a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti. A honlapok megnevezése: https://www.bodrog.hu/, és https://magyaregres.eu/

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Szakmai beszámoló letöltése