Kedvezményezett neve: Bodrog Község Önkormányzata
Pályázati felhívás megnevezése: VP6-19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú, Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület - Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek
Projekt azonosítója: 3415993271 
Projekt címe: Rendezvénysátor beszerzése

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  • Alutent sátorváz 3x3 m (35mm) -9 db
  • Tetőponyva 3x3 m (Air-Tex 200 g/m², fehér) - 9 db
  • Oldalfal 300 (Air-Tex 200 g /m², fehér) - 36 db
  • Sátor bilincs (35x35) - 16 db
  • Sátor védőhuzat - 9 db
  • Oldalfal táska - 9 db

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

A sátorok beszerzésével komfortosabb körülményeket tudunk biztosítani az idelátogatók számára a településen szervezett különféle események, rendezvények során, ez elősegíti programjaink megvalósítását és a térség vonzóképességének javítását, a helyi kulturális értékek nagyobb közönségnek történő bemutatását. A beszerzett eszközök segítségével megvalósított színvonalasabb programok hozzájárulnak a településünkre látogató emberek számának emelkedéséhez is.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján Bodrog nem tartozik a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, a jelentős munkanélküliséggel sújtott és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé.

Bodrog település lakónépessége a KSH Helységnévtárban szereplő 2022 január 01-jei adatok 333 fő, így a tervezett fejlesztés 1000 fő alatti településen valósult meg.

Bodrog Község Önkormányzata már a „Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” című VP6-19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

A fejlesztés helyi védelem alatt álló épület közvetlen környezetét érinti. Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a Bodrog helyi védett építészeti örökségének jegyzékét, amely alapján a 203/1. hrsz-en található „harangláb”, és „polgármesteri hivatal”. A projekt megvalósításának helyszíne a Bodrog 203/1 hrsz.

A projekt komplex, melynek keretében megvalósult az önállóan nem támogatható tevékenység közül a Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Szakmai beszámoló letöltése