Bodrogi Helyi Választási Bizottság

Elérhetőség: 7439 Bodrog, Kossuth u. 54.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Helyi Választási Bizottság tagjai
Pintér Róbertné elnök
Galambos Tibor elnökhelyettes
Vajger János tag
Miha Tibor tag 
Gaál Ferencné tag 
Bajók Gábor Ferenc póttag

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság öt tagját és póttagját a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője javaslatára 2014. augusztus 21-én választotta meg Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete.