Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Bodrog Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Bodrogon
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00014
A szerződött támogatás összege: 63 699 546,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projektet Bodrog Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumi
formában valósítja meg. A fejlesztés a 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 83. (105/4 hrsz) szám alatti
önkormányzati épület energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul.
A fejlesztéssel érintett épület korábban általános iskola volt udvarral, majd a későbbiekben a Start
munkaprogram keretében kialakított kertészet központjaként funkcionált. Jelenleg a földszinti rész
felét klubhelyiségként használja a helyi baptista gyülekezet, a földszint másik felén boltot
üzemeltetnek, az emeleten két szolgálati lakás kialakítása zajlik Magyar Falu program keretében. A
szolgálati lakások kialakítása kizárólag az épület belső szerkezetét érinti. A fejlesztés teljes mértékben
lehatárolható jelen energetikai korszerűsítéstől. Az épület földszintjén a projekt zárására a bolt
üzemeltetése megszűnik, a földszinti rész teljes egészében klubok, foglalkoztatók funkcióval fog
működni a település lakossága számára.
Bodrog Község Önkormányzata az épület energiahatékonysági-központú fejlesztését valósítja meg
jelen projekt keretében: A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület külső
falai, és lábazata hőszigetelést kapnak (külső falak 15 cm-, lábazat 12 cm). Az összes nyílászáró
cserélve lesz korszerűre, ez alól kivételt képez néhány újonnan beépített tetőablak. A fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése során az épület régi gázkazánja
helyett korszerű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A hőleadók termosztatikus szelepeket
kapnak. Fotovillamos (HMKE) rendszer kerül kialakításra, amely során az épületre 7,5 kW inverter
teljesítményű napelem kerül. A projektben projektarányos akadálymentesítés történik (az épület
bejáratánál rámpa elhelyezése, új megfelelő szélességű bejárati ajtó elhelyezése).
A fejlesztés Bodrog Község teljes – 388 fős – lakosságát szolgálja majd a jövőben.