1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Letöltés

2/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Letöltés

5/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

6/2021. (X. 08.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet

Bodrog Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Letöltés

2/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet

a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet

az egyes önkormányzati rendeletek Bodrog Község Önkormányzatának a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozása miatti módosításáról

Letöltés

4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Letöltés

5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

6/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

7/2020. (IX. 01.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

8/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

9/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

10/2020. (XII. 04.) önkormányzati rendelet

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2013 (III.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet

a 2019. évi illetményalap megállapításáról

Letöltés

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Letöltés

3/2019. (V. 06.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

4/2019. (V. 06.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

5/2019. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2016 (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

6/2019. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 15/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

7/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

8/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 17/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2/2018. (III. 07.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

6/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Letöltés

3/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

6/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelet

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

7/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelet

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Letöltés

8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

9/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Letöltés

10/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet

a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Letöltés

4/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2009. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

5/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet módosításáról

Letöltés

6/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

Letöltés

7/2016. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

8/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet

a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

9/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

10/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet

a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Letöltés

2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Letöltés

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Letöltés

8/2015. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet

a szociális juttatások rendszeréről

Letöltés

1/2014. (I. 14.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Letöltés

2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet

az állattartás helyi szabályairól

Letöltés

6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Letöltés

7/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Letöltés

8/2014. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Letöltés

9/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Letöltés

10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Letöltés

11/2014. (XI. 07.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

12/2014. (XI. 07.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

Letöltés

16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Letöltés

3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről (egységes szerkezet)

Letöltés

6/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Évi LXXVIII. Tv. végrehajtásáról

Letöltés

7/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Letöltés

8/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Letöltés

3/2004. (III. 30.) önkormányzati rendelet

vagyonról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Letöltés

8/2002. (X. 14.) önkormányzati rendelet

háziorvosi körzetek kialakításáról

Letöltés

11/2001. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet

fák helyi védetté nyilvánításáról

Letöltés

13/2000. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

a középületek és közterületek fellobogózásáról

Letöltés

6/1998. (IX. 22.) önkormányzati rendelet

Bodrog Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről

Letöltés