Bursa Hungarica

FELHÍVÁS

 

Bodrog Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásnak határideje:

2016. november 8.

 

A pályázat részletes kiírása az önkormányzati hivatalban megtekinthető.

 

A pályázathoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

 https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell az önkormányzati hivatalba a megadott határidőig benyújtani a kötelező mellékletek csatolásával!

Falugondnoki pályázati felhívás

Bodrog Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

 

Bodrog Község Önkormányzat

 

falugondnok

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth u. 54.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A falugondnoki szolgálat szakmai programja figyelembe vételével közösségi- és szociális szolgáltatásban való közreműködés, személyszállítás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, falugondnoki képesítés, vagy a képesítés megszerzésének 2 éven belüli vállalása,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó önéletrajza,
 • gépjármű vezetői engedély másolata,
 • végzettséget igazoló iratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését, amennyiben nem rendelkezik azzal
 • nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázat elbírálásának nyilvános ülésen való tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Norbert polgármester nyújt, a 82/489-071-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bodrog Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7439 Bodrog, Kossuth u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1849/2016, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a pályázat érvénytelenítési jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14.

 

Időközi polgármester választás eredménye

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a szavazatok megszámlálását követően megállapította a polgármester-választás eredményét. 

A polgármester választást Erdei Norbert nyerte 130 szavazattal. Második helyen Szentgróti József végzett 89 szavazattal. Kovács Balázs József 5 szavazatot míg Fehérvári Zsolt István polgármester-jelölt 0 szavazatot kapott.

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 345
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 226
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 2

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a polgármester-választás eredményét megállapító határozata megtalálható a HVB határozatok menüpontban. 

Független Rendészeti Panasztestület

Felhívás!

Tisztelt Lakosság!

Bodrog Község Önkormányzatát a továbbiakban a 06/70-198-9595 telefonszámon is elérheti.

Somogyjádi Rendőrörs